Industrial

Ignifugació:

 • Imprimacions ignifugues.
 • Pintures Intumescents.
 • Acabats amb esmalt ignifug.
Apliquem productes a l'aigua o al dissolvent depenent de la situació de la zona de treball.
Tramitem el certificat d'aplicació i dels productes aplicats segons RF i EF.


Pintura intumescent aplicada a pistola


Treballs de Sorreig:

Neteja amb diferents mètodes abrasius tant per fusta, pedra, ferro etc...


Efectuant el sorreig i polit de les bigues i pedres.

Treball un cop acabat.

Paviments i Senyalització Vial:

 • Epoxi.
 • Poliuretans.
 • Autoanivellants.
 • Pintura tràfic.
 • Paviments sanitaris.
 • Paviments decoratius.
  • Skimstone: Acabat decoratiu per terres, rajoles, mostradors etc...
Detall de "skimtone" a les parets d'un bany

Productes a l'aigua o al dissolvent, d'un o dos components amb diferents acabats mates o brillants.

Paviment epoxi dos components
Oxidació i Protecció del Ferro:

Apliquem diferents àcids i productes, amb base aigua, per tal d'accelerar o aturar l'òxid de les superfícies metàl·liques.
L'efecte oxidat també es pot aconseguir en superfícies no fèrriques com el guix, plàstics o fusta, aplicant una pintura amb partícules de ferro.
La Protecció l'aconseguim amb productes base aigua o dissolvent, amb diferents acabats mates, setinats o brillants.

Neteja i Protecció del ferro

Tractament Integral de la Fusta:
 • Envernissats.
  • Vernissos sintètics mates, setinats o brillants.
  • Vernissos lasur "porus obert",  mates, setinats o brillants amb base aigua o dissolvent.
  • Vernissos per parquets i terres.
  • Vernissos per fustes exòtiques tipus teca.
 • Decapats i tractaments.
  • Decapats
  • Tractaments fungicides.
  • Recuperadors de fusta. 
 • Anti-carcoma.
  • Aplicació amb pistola air-less amb producte mata-carcoma introduït a l'interior de la fusta.
  • Producte mata-carcoma superficial.
Decapat, tractament anti-carcoma i acabat final amb vernís.


Tractament anti-carcoma, tenyit i acabat amb vernís a porus obert.


Estructures Metàl·liques:

 • Imprimació.
 • Acabats amb esmalts.
     • Sintètics.
     • Epoxi.